Disclaimer

Disclaimer

Phenox Consultants. heeft  http://deapfspecialist.nl/ zorgvuldig samengesteld. De verstrekte informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, de juistheid en volledigheid kunnen wij echter niet garanderen. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de getoonde informatie regelmatig kan worden gewijzigd.

Phenox Consultants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder links naar websites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants