Pensioenadviseur

De APFspecialist voor de pensioenadviseur

Het APF is niet zomaar een nieuwe mogelijkheid. Het komt tegemoet aan een voor veel werkgevers belangrijke combinatie van factoren, namelijk het blijven uitvoeren van de huidige middelloonregeling tegen een acceptabele prijs. Daar waar een verzekeraar deze nog maar moeilijk kan bieden, en er zelfs al verzekeraars zijn die zich van deze markt hebben teruggetrokken en in het geheel geen rechtstreekse verzekerde verlengingsvoorstellen meer uitbrengen.

Vanwege de relatieve onbekendheid met de pensioenfondsenwereld, maar tegelijkertijd de plicht om een werkgever het beste product aan te bieden, kan er bij u behoefte bestaan aan ondersteuning op het gebied van deze nieuwe uitvoerders. Ons doel is om u te informeren en handvatten te geven zodat u uw advies aan uw klanten kunt optimaliseren. Zoals u wellicht al heeft kunnen zien bieden wij u op deze website allerlei algemene en openbare informatie aan. We vergelijken een APF met andere pensioenuitvoerders (verzekeraar, OPF, PPI en IORP), en tevens een overzicht van de bestaande AFP-en. En heeft u de veelgestelde vragen al gezien? 

Wilt u echter voor een specifieke relatie niet alleen een globaal inzicht, maar een eerste voorselectie op basis van de actuele marktsituatie, dan bieden we deze aan tegen een vaste vergoeding van € 500 ex BTW. Wij gaan er vanuit dat onze ondersteuning buiten het zicht van uw klant blijft en zijn vanzelfsprekend ook bereid deze afspraak schriftelijk vast te leggen. Op uw verzoek zouden we ook op een actievere manier uw advies kunnen ondersteunen. De keuze is aan u!

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt. Kortom, de APFspecialist kan u helpen met alles wat ook maar het het APF te maken heeft. 

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants