Pensioenfonds

De APFspecialist voor het pensioenfonds

  • Worden de governance-eisen u te machtig?
  • Wordt de druk van het toezicht te groot?
  • Is de tijdsbesteding van het besturen de pan uit gerezen?
  • En zijn daardoor de kosten de laatste jaren omhoog geschoten?
  • Lijkt de liquidatie van het fonds de enige resterende optie?

Denkt u in dat geval dan ook aan het APF als alternatief voor de aansluiting bij een bestaand BPF of een verzekeraar. En heeft u binnen de APF mogelijklheden al gedacht aan een standaardkring waarbij u in een klap de gehele governance aan professionele bestuurders kunt overlaten?
Maar vergeet u vooral ook niet de alternatieven van een APF in kaart te brengen, bijvoorbeeld een IORP of de samenwerking met andere fondsen middels een coöperatie.

De APFspecialist kan op basis van vele jaren ervaring met de advisering en certificering van fondsen alsook liquidatietrajecten voor alle belanghebbenden bij een pensioenfonds ondersteuning bieden en praktische begeleiding geven. Ook de uitvoering of ondersteuning van het projectmanagement behoort tot de mogelijkheden. Of ondersteuning van het belanghebbendenorgaan of het verantwoordingsorgaan ter borging van een voldoende kennisniveau om kritische vragen aan het bestuur te kunnen stellen. 

Uiteraard komen hierbij ook vraagstukken aan de orde betreffende de waardeoverdracht van aanspraken en rechten naar een verzekeraar dan wel een ander (bedrijfstak)pensioenfonds of Algemeen Pensioenfonds. Of moet het eigen fonds eventueel omgevormd worden tot een APF?

Op deze website vind u voldoende informatie om een eerste idee te krijgen van wat een Algemeen Pensioenfonds nu eigenlijk is. Waarschijnlijk  levert deze informatie nóg meer vragen op en wellicht staan enkele daarvan al bij de veelgestelde vragen.

Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard ook contact opnemen met de APFspecialist.

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants