Vergelijken pensioenuitvoerders

Welke Pensioenuitvoerder moet ik kiezen?

Het wordt steeds complexer om een werkgever te adviseren waar zijn pensioenregeling onder moet brengen. Waar je enkele jaren geleden de keuze had uit een (eigen) Pensioenfonds en een verzekeraar is daar eerst het zogenaamde Pan-Europese Pensioenfonds (IORP) bijgekomen (veelal gevestigd in België of Ierland), sinds 2012 de Premie Pensioen Instelling (PPI) en sinds 2016 het Algemeen Pensioen Fonds.
Wat hebben de verschillende uitvoerders gemeen, en op welke gebieden verschillen ze eigenlijk van elkaar? In onderstaande tabel staan kort de belangrijkste kenmerken van de verschillende uitvoerders. Uitgangspunt is een middelloonregeling of, in geval van een PPI, een vergelijkbare beschikbare premie regeling.

Uiteraard geldt dat de hiernavolgende rangschikking niet meer is dan een eerste vingeroefening. De waarderingen zijn weliswaar gebaseerd op een gedetailleerdere uitsplitsing (zie de tweede tabel), maar natuurlijk geldt dat er geen standaard werkgever, APF, verzekeraar of OPF bestaat. Desondanks geeft het wel al globaal inzicht door tal van complexe vragen vereenvoudigd, en in onderlinge verhouding, weer te geven. De scores zijn op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 5 de beste score is.

 Pensioenuitvoerder Weging APF Verzekeraar OPF PPI IORP
 Verwacht pensioenresultaat
 - Premie
 - Kosten
 - Nominale aanspraken
% 3 3
 
 Risico
 - Deelnemer
 - Werkgever
% 3 4 3 2½
 
 Governance
 - Wetgeving
 - Belasting organisatie wg.
% 4 4 4 3½

 Flexibiliteit

 
% 4 3 4 3½ 4
 Gemiddelde  ¼ / ¼ / ¼ / ¼ 3 3⅛ 3⅛ 3
 Gewogen gemiddelde ½ / ¼ / ¼ / 0 3½ 2¾ 2⅞ 3⅓ 3
 Úw gewogen gemiddelde? ? ? ? ? ? ?

Om u een meer gedetailleerd inzicht te geven hebben we ook een vergelijking van APF-en uitgevoerd.
Maar om uiteindelijk goed inzicht te krijgen in de beste mogelijkheden voor een specifieke werkgever, dient altijd de actuele marktsituatie onderzocht te worden, mét APF-kringen én verzekerde regelingen

 Pensioenuitvoerder APF Verzekeraar OPF PPI IORP
 Premie          
- Gedempt verwacht
   rendement
Ja Nee Ja N.v.t. Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Gedempte (gemiddelde)
   rente
Ongebruikelijk Nee Ja N.v.t. Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Zuivere premie Ja Ja Ja Ja, DC-premie Ja
- Doorsneepremie Nee, tenzij CDC Nee Ongebruikelijk Nee Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
           
 Kosten          
- Governance Laag Laag Meestal Hoog Laag Laag
- Uitvoering Laag Laag Meestal Hoog Laag Laag
- Beleggingen Laag Laag Meestal Hoog Laag Laag
- Oprichtingskosten N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Hoog
           
 Nominale aanspraken          
- Korting mogelijk Ja Nee Ja N.v.t. Ongebruikelijk
- Indexatie mogelijk Ja Optioneel Ja N.v.t. Ja
           
 Risico's deelnemer        
- Langleven risico  Ja Nee Ja Ja Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Beleggingsrisico Ja Nee Ja Ja Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Renterisico  Ja Nee Ja Ja Afhankelijk van vestingsplaats IORP
           
 Risico's werkgever          
- Langleven risico Nee Nee Ongebruikelijk Nee Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Beleggingsrisico Nee Nee Ongebruikelijk Nee Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Renterisico   Nee Nee Ongebruikelijk Nee Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- IFRS balansverplichting Nee Afhankelijk van inrichting regeling en financiering Afhankelijk van inrichting regeling en financiering Nee Afhankelijk van inrichting regeling en financiering
- US GAAP balansverplichting Nee Ja Ja Nee Ja
           
 Wetgeving          
- Fiscaal NL NL NL NL NL
- Sociaal & Arbeidsvoorwaardelijk NL NL NL NL NL
- Financieel Toezichtskader FTK 2015 Solvency (I / II) FTK 2015 N.v.t. Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
- Juridisch Toezichtskader PW PW PW WFT Afhankelijk van vestigingsplaats IORP
           
 Belasting onderneming          
- Inspraak uitvoering Beperkt Nee Ja Nee Ja
- Benodigde pensioenkennis Laag Laag Hoog Laag Gemiddeld
- Inzet onderneming Laag Laag Hoog Laag Gemiddeld
           
 Flexibiliteit          
- Type regeling (DB, DC, CDC) Ja Ja, CDC ongebruikelijk Ja, CDC ongebruikelijk DC Ja
- Beëindigingsvoorwaarden Ruim Ruim Ruim Ruim Ruim
- Collectieve waarde overdracht Ja Ongebruikelijk Ja Ja Ja

 

 

 

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants